Dikkat Eksikliği Destek Programı

ATTENTİONER İLE DİKKATİMİ TOPLUYORUM

-Dikkat eksikliği ve hiperaktivite tanılı çocuklar için yapılandırılmış bir programdır.
-7-18 yaş grubu çocuklara uygulanabilmektedir.
-Çocukların dikkatini toplama ve sürdürme, sınıf ortamında odaklanmayı engelleyecek işitsel ve görsel uyaranlara karşı duyarsızlaştırma, bir problem karşısında kendi başına çözüm önerisi üretme becerilerini geliştirir.
 Program, öğrenme psikolojisi ve nöropsikolojik temellere dayanır.
-20 oturumdan oluşan bu program basitten karmaşığa doğru ilerlemektedir.
Attentioner çocuklarda ;
-Seçici dikkat
-Bölünmüş dikkat
-Odaklanma
-Zamanlama işlevlerinde iyileştirmeyi hedefler.