Dil ve konuşma terapisi nedir?

Dil ve Konuşma Bozukluklari

Dil ve konuşma terapisi, konuşma ve iletişim zorluğu çeken bireylerin dil ve konuşma becerilerini geliştirmeyi hedefleyen bir çalışma şeklidir. Konuşmada bozukluk düzeyi çeşitli seviyelerde olabileceği gibi ortaya çıkış şekli, ortaya çıktığı yaş ve ortaya çıkma sebebi de farklılık gösterebilmektedir. Normal gelişim sürecinde dil ve iletişim becerileri bebeklikte doğumdan itibaren başlar ve erken çocukluk döneminde becerilerin tamamlanması beklenir. Ancak bazı çocuklarda süreç beklendiği gibi devam etmez ve gelişimde gecikmeler, eksiklikler ve/veya bozukluklar meydana gelebilir. Çocuklukta başlayan konuşma ve iletişim bozuklukları, fiziksel yetersizlik ya da bozukluk (yarık damak,vb) kaynaklı olabileceği gibi, uyaran eksikliği, çevresel faktörler, psikolojik faktörler, zihinsel yetersizlik ya da genetik faktörlere bağlı oluşabilmektedir.

Merkezimizde, çocuğunuzun konuşma ve iletişim düzeyi uzman psikologlar tarafından yaşına, genetik ve çevresel faktörlere, ailevi ve psikolojik sebeplere bağlı olarak değerlendirildikten sonra aileye çocuğun doğal dil gelişimini desteklemek üzere neler yapılabileceği açıklanarak, çocuğun ihtiyaçları doğrultusunda gerekli yönlendirmeler gerçekleştirilir ve çocuğun dil gelişimi takip süreci başlatılır.

Çocuğunuzda;

  1. Ses çıkarma, anlamlı kelime kullanma, cümle kurma gibi dil becerilerinde yaşıtlarından farklı olarak yetersizlik varsa,
  2. Ses çıkarma, anlamlı kelime kullanma, cümle kurma becerileri yeterli olmasına karşın, çocuğunuz iletişim başlatmaktan ve/veya sürdürmekten kaçınıyorsa,
  3. Kurduğu kelime ve cümlelerde bozukluklar, ses değişimleri (kitap/kipap gibi), yanlış adlandırmalar söz konusuysa (bir nesneyi hiçbir ses benzerliği olmayan başka bir şekilde ifade ediyorsa),
  4. Konuşmanın belli bölümlerinde takılmalar, zorlanmalar yaşıyor ve/veya tekrarlayan sesler çıkartıyorsa,
  5. İletişim başlattığınızda ilgisiz, dinlemez görünüyor ve/veya göz teması kurmaktan kaçınıyorsa,
  6. Çocuğunuz ihtiyaçlarını gidermede sözel olmayan iletişim yöntemleri (işaret etmek gibi) kullanmayı tercih ediyorsa,
  7. Anlaşılmadığında öfkeleniyor, tepki gösteriyorsa,
  8. İsmine tepki vermiyor ya da tepki vermede seçici davranıyorsa,

Çocuğunuzun bir uzman tarafından değerlendirilmeye ve dil ve iletişim becerilerinin desteklenmesi için gerekli çalışmaların başlatılmasına ihtiyaç vardır.

Merkezimizde bu değerlendirme uzman psikologlar tarafından gerçekleştirilmekte, aile ve çocuk odaklı bir yaklaşımla süreç başlatılmaktadır. Aile ve çocuk değerlendirmesinin ardından ihtiyaç tespiti yapılmakta ve belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda Çocuk ve Ergen Psikiyatristi, Dil ve Konuşma Terapisti gibi diğer uzmanlar da sürece dahil edilerek multidisipliner bir yaklaşımla çocuğun ihtiyaçları doğrultusunda çalışılmaktadır.