Moxo Dikkat Testi

moxo dikkat testi 23086

Moxo Dikkat Testi, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunu tanılamaya yardımcı, uzmanlar tarafından uygulanan online, objektif bir ölçüm aracıdır. Çocuklarda ve yetişkinlerde kullanılmak üzere iki formu bulunan testin uygulaması 6-12 yaş aralığı için 15 dakika, 13-70 yaş aralığı için 18 dakika sürmektedir. Moxo ile frontal lob fonksiyonunuz 4 ana faktörün değerlendirilmesiyle gerçekleşmektedir. Bunlar: Dikkat, zamanlama, dürtüsellik ve hiperaktiviteden oluşmaktadır. Moxo testi ile bu dört faktör açısından yaş ve cinsiyet durumunuza göre norm karşılaştırmanız yapılarak “Kişi Profili”nize ve kendi kişisel performansınızın değerlendirildiği “Performans Grafiği”nize ulaşmak mümkündür. Moxo günümüz dikkat testleri içerisinde en ayrıntılı ve objektivitesi yüksek testlerden biridir.

Moxo Dikkat Testi uygulamasından önce,

 • Teste katılacak çocuğun/yetişkinin fiziksel ihtiyaçlarının giderilmiş olmasına özen gösterelim. Katılımcının aç, susuz, uykusuz ve/veya yorgun olması performansını olumsuz etkileyebilir, testin tekrarlanmasına yol açabilir.
 • Katılımcı çocuk ise, ebeveynlerden çocuklarının yaşına uygun olarak ne yapacaklarının açıklamaları önem arz etmektedir. Örneğin, çocuğa, bir merkeze gidecekleri, burada psikolog bir ablanın bulunduğu, kendisine bazı sorular sorabileceği, bu süreçte ebeveynlerin çocuğa eşlik edecekleri, daha sonra ise bilgisayarda bir teste katılacağı (bilgisayar oyununun ne olduğunu biliyorsa, oyuna benzediği söylenebilir) ve bu testi yaptıktan sonra oradan ayrılacakları, akabinde çocuğun hoşlanacağı bir etkinlikle ya da ödüllendirmeyle günü planlamaları ve çocuğun ne yapacağını bilmesi çocuğun kaygı ve duygu durumunu kontrol etmeye yardımcı olacaktır.

Moxo Dikkat Testi uygulamasından sonra,

 • Moxo testi uygulamasından sonra bir hafta içinde tarafınıza ücretsiz değerlendirme seansı randevusu oluşturulur. Bu seansta katılımcının performansının değerlendirildiği uzman raporu, uzman görüşü ve müdahale yöntemleriyle birlikte kişiye sunulur. Değerlendirme seansı, 18 yaş üstü için kişinin kendisiyle, 18 yaş altı için ise ebeveynlerin katılımıyla gerçekleşecektir.
 • Moxo Dikkat Testi sonucu, klinik bulgularla birlikte değerlendirilerek tanı koymaya yardımcı bir testtir. Uzmanlar tarafından klinik değerlendirme yapılmadan tek başına test sonucu tanı koymaya yeterli değildir. Bu yüzden test sonrası gerçekleştirilecek olan değerlendirme seansı önem arz etmektedir.


DSM-5 Tanı Ölçütleri Başvuru El Kitabı’na göre Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) tanı kriterleri şöyledir:

 1. Aşağıdakilerden (1) ya da (2) vardır:

(1) Aşağıdaki dikkatsizlik semptomlarından altısı (ya da daha fazlası) en az altı ay süreyle uyumsuzluk doğurucu ve gelişim düzeyiyle uyumsuz bir derecede sürmüştür:

Dikkatsizlik

 1. Çoğu zaman dikkatini ayrıntılara veremez ya da okul ödevlerinde, işlerinde ya da diğer etkinliklerinde dikkatsizce hatalar yapar.
 2. Çoğu zaman üzerine aldığı görevlerde ya da oynadığı oyunlarda dikkati dağılır.
 3. Doğrudan kendisiyle konuşulduğunda çoğu zaman dinlemiyormuş gibi görünür.
 4. Çoğu zaman yönergeleri izleyemez ve okul ödevlerini, ufak tefek işleri ya da iş yerindeki görevlerini tamamlayamaz (karşıt olma bozukluğuna ya da yönergeleri anlayamamaya bağlı değildir).
 5. Çoğu zaman üzerine aldığı görevleri ve etkinlikleri düzenlemede zorluk çeker.
 6. Çoğu zaman sürekli zihinsel çaba gerektiren görevlerden kaçınır, bunları sevmez ya da bunlarda yer almada isteksizdir.
 7. Çoğu zaman üzerine aldığı görevler ya da etkinlikler için gerekli olan şeyleri kaybeder (örneğin; oyuncaklar, okul ödevleri, kalemler, kitaplar ya da araç gereçler).
 8. Çoğu zaman dikkati dış uyaranlarla kolaylıkla dağılır.
 9. Günlük etkinliklerinde çoğu zaman unutkandır.

(2) Aşağıdaki hiperaktivite-dürtüsellik semptomlarından altısı (ya da daha fazlası) en az altı ay süreyle uyumsuzluk doğurucu ve gelişim düzeyine aykırı bir derecede sürmüştür:

Hiperaktivite

 1. Çoğu zaman elleri, ayakları kıpır kıpırdır ya da oturduğu yerde kıpırdanıp durur.
 2. Çoğu zaman sınıfta ya da oturması beklenen diğer durumlarda oturduğu yerden kalkar.
 3. Çoğu zaman uygunsuz olan durumlarda koşuşturup durur ya da tırmanır (ergenlerde ya da erişkinlerde öznel huzursuzluk duyguları ile sınırlı olabilir).
 4. Çoğu zaman sakin bir biçimde boş zamanları geçirme etkinliklerine katılma ya da oyun oynama zorluğu vardır.
 5. Çoğu zaman hareket halindedir ya da bir motor tarafından sürülüyormuş gibi davranır.
 6. Çoğu zaman çok konuşur.

Dürtüsellik

 1. Çoğu zaman sorulan soru tamamlanmadan önce cevabı yapıştırır.
 2. Çoğu zaman sırasını bekleme güçlüğü vardır.
 3. Çoğu zaman başkalarının sözünü keser ya da yaptıklarının arasına girer (örneğin; başkalarının oyunlarına ya da konuşmalarına burnunu sokar).
 1. Bozulmaya yol açmış olan bazı hiperaktif-dürtüsel semptomlar ya da dikkatsizlik semptomları 12 yaşından önce de vardır.
 2. İki ya da daha fazla ortamda semptomlardan kaynaklanan bir bozulma vardır [örneğin; okulda (ya da işte) ve evde].
 3. Toplumsal, okul ya da mesleki işlevsellikte klinik açıdan belirgin bir bozulma olduğunun açık kanıtları bulunmalıdır.
 4. Bu semptomlar sadece bir yaygın gelişimsel bozukluk, şizofreni ya da diğer bir psikotik bozukluğun gidişi sırasında ortaya çıkmamaktadır ve başka bir mental bozuklukla daha iyi açıklanamaz (örneğin; duygu durum bozukluğu, anksiyete bozukluğu, dissosiyatif bozukluk ya da kişilik bozukluğu).

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) alt tipler şöyle tanımlanmaktadır:

 • Bileşik tip: Son altı ay boyunca hem A1 hem de A2 tanı ölçütleri karşılanmıştır.
 • Dikkatsizliğin ön planda olduğu tip: Son altı ay boyunca A1 tanı ölçütü karşılanmış ancak A2 tanı ölçütü karşılanmamıştır.
 • Hiperaktivite ve dürtüselliğin ön planda olduğu tip: Son altı ay boyunca A2 tanı ölçütü karşılanmış ancak A1 tanı ölçütü karşılanmamıştır