ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ DESTEK PROGRAMI

ozel ogrenme guclugu

TÜRKÇE PREP;

Prof. Das tarafından geliştirilmiş PASS teorisine dayalı bir okumayı geliştirme programıdır. Program, çocukların, eşzamanlı ve ardıl işlem becerilerini geliştirme üzerine kuruludur. Bu becerilerin gelişmediği çocuklarda akıcı okumaya geçiş zordur.

Okumaya başlamış fakat akıcı okumaya geçememiş her çocuğa uygulanır. Birincil hedef olarak dikkat ve odaklanmayı ele almasa da içeriğindeki egzersizler sayesinde çocukların dikkatini geliştirmeye de yardımcı olur.

Ardıl ve eşzamanlı etkinlikler global ve köprü bölümlerinden oluşmaktadır. Bu bölümler kolaydan zora doğru sıralanıp çocukların kendi stratejilerini oluşturmalarına yardımcı olur.

TÜRKÇEMATH;

Matematik öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklar, hesaplama, sayısal muhakeme kurma ve problem çözebilme konusunda zorluk yaşarlar. Çocukların önce problemi anlamaları, muhakeme kurmaları, yapacağı işleme karar vermeleri ve hesapla yaparak sonuca ulaşmaları beklenir.

Türkçe Math, matematik öğretimi için beş temel beceriyi desteklemeyi hedefler.

  • Büyüklük ve değer
  • Sayı doğrusu
  • Sayıca çokluk
  • Sözlü ve sözlü olmayan eş zamanlılık
  • İşleyen bellek

Her bir modül, matematiğin temelini anlamaya ve güçlendirmeye dayanır, ezbere olan sistemi kırarak çocukların sayısal muhakeme becerilerini artırmayı hedefler. Her bir modül birbirinden farklı olsa da kendi içinde bir bütündür ve çocukların bilişsel gelişimini destekler.

Normal gelişim gösteren ve matematik öğrenme güçlüğü yaşayan tüm ilkokul çağındaki çocuklara uygulanabilir.

OKUL ÖNCESİ DİSLEKSİ MÜDAHALE PROGRAMI (O-DMP);

Okul öncesi dönemde (48-72 ay) çocukların öğrenme becerilerini, dikkat ve hafızalarını ölçen ve risk altında olan çocuklara uygulanan bir iyileştirme programıdır.

5 alt alandan ve 12 bölümden oluşmaktadır.

1)Otomatik patern:  Temelinde gördüğü nesne, şekil, renk ve sayıları hızlı ve doğru bir şekilde isimlendirmesidir. Akıcı okumanın temelinde olan bir beceridir ve okul öncesi dönemde geliştirilmeye başlanır.

2)Kısa süreli bellek: Öğrenilen bilgiyi hafızadan çağırabilme, okunan metnin hafızada kalabilmesi ve sorulan sorulara uygun cevap verebilmesi için bellek kapasitesinin yaşa uygun olması gerekmektedir.

3)Görsel işlemleme

4)Gelişimsel dil

5)Fonolojik farkındalık: Temel dil becerisinin kazanıldığı, okuma yazmanın başlangıcı olan bir beceridir. Sesi fark etmeyi, kelimenin içinde bulabilmeyi ve kelimeleri ayırt etmeyi sağlar.

Araştırma sonuçlarına göre;  risk grubunu oluşturan çocukların o-dmp programı çalışması sonrasında disleksi ile tanılanma olasılığının azaldığı tespit edilmiştir.