Biz Kimiz?

Uzman Klinik Psikolog Seda Meşeli

1987 yılında İstanbul’da doğdu. Galatasaray Lisesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde öğrenim gördükten sonra aynı üniversitede Klinik Psikoloji alanında yüksek lisansını tamamladı.
Lisans yıllarında, Ankara Üniversitesi Otizm Tanı, Tedavi, Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde, Ankara’daki çeşitli okul öncesi kurumlarda, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Çocuk Ruh Sağlığı Birimi ve Uganda’daki bir çocuk sığınma evinde staj yaptı.
Lisansüstü eğitimi boyunca, ODTÜ Psikoloji Bölümü Ayna Klinik Psikoloji Ünitesi’nde, süpervizyon altında, bir buçuk sene boyunca yetişkinlerle psikoterapi seansları gerçekleştirdi.
2015 yılından beri Özel Hayata Doğru Anaokulu’nda ebeveyn ve çocuklara psikolojik danışmanlık hizmeti veriyor, anne-babalar ile çocuk gelişimi üzerine söyleşiler gerçekleştiriyor ve atölyeler düzenliyor.
2017 yılından beri, Fethiye’de yetişkin, ergen ve çocuklarla, Türkçenin yanı sıra Fransızca ve İngilizce dillerinde bireysel psikoterapi seansları yürütüyor.
Gençlik ve çocuk edebiyatı, en büyük ilgi alanları arasında ve 2018 yılında, ilk çocuk kitabı “Zugileyen Yinki” ABM Yayınevi tarafından yayınlandı.
2020 yılından itibaren, psikoterapi çalışmalarını Pandora Psikoterapi bünyesine taşıyor olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Seda Meşeli Allard

Eğitim Bilgileri
Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi/ Klinik Psikoloji (2011-2014)

Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi /Psikoloji (2007-2011)

Lise: Galatasaray Lisesi (2002-2007)

Psikoterapide Kullandığı Yaklaşımlar
Danışanın yaşını, ihtiyacını, terapiden beklentisini, varmak istediği noktayı ve hangi yaklaşımdan ne kadar fayda görebileceğini kıstas alarak, şema terapisi ve bilişsel davranışçı terapi yaklaşımlarından faydalanmaktadır.
Çocuk ve ergenler özelinde ise, ihtiyaç duyması durumunda, ebeveynleri de psikoterapi sürecine dahil etmektedir.

Çalışma Alanları
Çocuk, ergen ve yetişkinlere bireysel psikoterapi hizmeti vermekteyim.

Uzman Psikolog Betül İçtenal

1988 yılında Manisa’da doğdu. Manisa Fatih Anadolu Lisesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde öğrenim gördükten sonra aynı üniversitede Aile Psikolojisi alanında yüksek lisansını tamamladı. Lisans yıllarında, Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde, İsviçre merkezli özel bir danışmanlık firmasında, Gazi Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Servisi’nde stajlar yaptı. Ankara’da alanında öncü Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde özel durumu olan çocuklarla sosyal beceri, dil ve iletişim becerileri, davranış yönetimi ve akademik beceriler kazandırma alanlarında çalışmalar yaptı. 2012 yılında Ankara’da özel bir Kolej Anaokulu’nda ebeveyn ve çocuklara psikolojik danışmanlık hizmeti ve eğitimler verdi. 2014 yılından bu yana Muğla İli’nde alanında çalışmalar yapmaya devam etmekte, 2020 yılından itibaren, psikoterapi çalışmalarını Pandora Psikoloji bünyesinde sürdürmektedir.

betul ictenal 1

Eğitim Bilgileri

Yüksek Lisans: ODTÜ/Aile Psikolojisi (2011-2013)
Lisans: ODTÜ/Psikoloji (2006-2011)
Lise: Manisa Fatih Anadolu Lisesi (2002-2006)

Çalışma Alanları

Çift terapisi seanslarında; Genel Sistem Teorisi ve Minuchin, Bowen, Satir Aile Terapisi yaklaşımları yanı sıra Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu’nun geliştirmiş olduğu İlişki Pusulası Modeli ve Aldatma konusu özelinde Güvenlik Çemberi Modelini kullanmaktadır.
Bireysel terapi seanslarında; Jeffrey E. Young’ın geliştirmiş olduğu Şema Terapi’si yaklaşımını kullanmaktadır.
Çocuk-ergen seanslarında; danışanın ihtiyaçlarının gelişim dönemi kapsamında değerlendirildiği, aile ve çocuk odaklı, bilişsel-davranışçı ve şema terapi modelli yaklaşımlar kullanmaktadır.

Diğer Eğitimler

Ulusal Çocuk-Ergen Şema Terapi Eğitimi/ 2023
ISST Onaylı Şema TerapiTemel Düzey Eğitimi / 2021
MOXO Uygulayıcı Eğitimi / 2021
MOXO Rapor Değerlendirme Eğitimi / 2021
Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu ile Eş Terapisinde Aldatma Çalışma Grubu / 2017
Otizm Spektrum Bozukluğu Gösteren Bireylerle Etkileşen Bakım Personeli, Eğitici ve Ailelerin Eğitim Programı / 2016
Prof. Dr. Gerald R. Weeks ile İleri Düzey Evlilik Terapisi ve Cinsel Terapi Eğitimi / 2012

Psikolojik Danışman Selin Üstün

1992 yılında Fethiye’de doğdu. 2015 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünden mezun oldu. Lisans yıllarında Prof. Dr. Binnur Yeşilyaprak’ın düzenlediği “Kariyer Stili Danışmanlığı” atölye çalışmasına katıldı. Mezun olduktan sonra Antalya’daki özel okullarda ilkokul-ortaokul ve lise gruplarında psikolojik danışman olarak görev yaptı. 2020 yılında kariyerine Fethiye’de devam etme kararı aldı ve Ege Üniversitesi Güçlendirme Vakfı okullarında, küçük yaş gruplarıyla çalıştı.
Çocukla ebeveyn arasında bağlanma ve çocuklarda travmanın etkileri konularında çalışmak için psikolog yazar Nilüfer Devecigil’den “Deneyimsel Oyun Terapisi” eğitimini aldı. 2022 yılında, çocuklarla birebir gerçekleştirdiği deneyimsel oyun terapisi seanslarını Pandora Psikoterapi bünyesine taşıdı.

Psikolojik Danisman Selin Ustun

Eğitim Bilgileri

Lisans: Doğu Akdeniz Üniversitesi (2011-2015)

Psikoterapide Kullandığı Yaklaşımlar

Çocukların duygusal ihtiyaçlarını ifade etmeleri ve ruhsal iyileşme yaşamaları amacıyla oyun ve oyuncakların etkisi tartışılamaz; ancak asıl önemli olan, terapist-danışan arasında kurulan akıcı ve sağlıklı ilişkidir. Oyun esnasında çocuk, daha önceden yaşamış olduğu hayal kırıklıkları ya da yaşadığı travmatik olayları, simgesel boyutta yeniden yaratmakta ve bu olumsuz tecrübeleri dönüştürme şansı bulmaktadır. Böylelikle oyun terapisi sürecince sıkıntı veren durumlar yavaş yavaş kaybolmakta ve çocuk yeniden işlevselliğini kazanıp, hayattan keyif alır duruma gelmektedir. Bilişsel-davranışçı terapiler özelinde ise; çocuğun sorun yaratan düşünce ve davranış kalıpları üzerine odaklanılmakta ve gereken değişiklikler yapılmaktadır. Böylelikle danışanın yaşadığı sorunu geride bırakması ve ruhsal olarak iyileşmesi hedeflenmektedir.

Çalışma Alanları:

Psikolojik danışman Selin Üstün, 3-12 yaş arası çocuklarla, çocuğun ihtiyacını göz önüne alarak; deneyimsel oyun terapisi, bilişsel-davranışçı psikoterapi ve şema terapi yaklaşımlarından faydalanmaktadır. Aynı zamanda çocuk testleri uygulayıcısıdır.

Psikolog Sevim Sarıoğlu

1995 yılında Fethiye’de doğdu. 2015 yılında Galatasaray Lisesinden mezun oldu, Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümüne Türkiye 93.sü olarak yerleşti.

Lisans yıllarında bilimsel araştırmalarda asistan olarak görev alarak akademik alanda kendini geliştirmeye özen gösterdi. 2018 yılında Boğaziçi Üniversitesinde Sosyal Psikoloji ve Bilişsel Psikoloji Laboratuvarlarında gönüllü proje asistanı olarak çalıştı. 2019 ve 2020 yıllarında Boğaziçi Üniversitesi Gelişim Psikolojisi Laboratuvarında Prof. Feyza Çorapçı’nın liderliğinde Erken Çocukluk Gelişimi Projesinde aktif rol aldı. Bu projede bir yıl boyunca Sultanbeyli’de yaşayan 2-3 yaşında çocuğu olan anneler ile bireysel görüşmeler ve ev gözlemleri gerçekleştirdi.

2019 yılının bahar dönemini Erasmus Değişim Programı kapsamında Utrecht University’de tamamladı. Hollanda’da eğitim gördüğü dönemde ebeveynleri boşanmış genç yetişkinlerin ruhsallığı hakkında nitel bir araştırma projesi yürüttü.

Akademik çalışmaların yanında, lisans yıllarında gönüllü çalışmalarda bulundu. Anne Çocuk Eğitim Vakfında “Hayat Dolu Buluşmalar” projesinde gönüllü olarak yer aldı; yapılan görüşmelerin transkripsiyon, düzenleme ve analizine katkıda bulundu. 2019 ve 2020 yılında Gönüllü Hizmetler Derneğinde “Düşlerim Gerçekleşiyor” Projesinde gönüllü olarak yer aldı. Dezavantajlı çocuklarla çalışılan bu projede, gelişim psikolojisi hakkında bilgiler sağlayarak programın geliştirilmesine yardımcı oldu.

2020 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümünü yüksek onur derecesi ile bitirdi. 2021 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Yetişkin Alt Dalında eğitimine başladı. Klinik stajı kapsamında bireysel ve grup süpervizyonları eşliğinde yetişkinlerle 150 saat psikoterapi seansı tamamladı.

2022 ve 2023 yıllarında Dr. Öğr. Üyesi Anıl Özge Üstünel’in süpervizörlüğünde “Güvenli Cinsellik” Projesinde ve Dr. Öğr. Üyesi Alev Çavdar’ın süpervizörlüğünde “İlişkisel İyi Oluş” Projesinde proje asistanı olarak görev aldı. Araştırmaların kapsamına göre ihtiyaçların belirlenmesi ve gerekli müdahalelerin planlanmasında aktif rol aldı.

2023 Kahramanmaraş depremlerinin ardından Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Programı bünyesinde organize edilen çalışmalarda gönüllü olarak afet bölgesinde görev aldı. Dr. Öğr. Üyesi Taner Yılmaz danışmanlığında yürüttüğü “6 Şubat Maraş depremleri sonrası gönüllülerde ikincil travmatizasyonu yordayan gönüllülük deneyimi faktörlerinin incelenmesi” konulu tez çalışmasına halen devam etmektedir.

2023 yılında Dr. Öğr. Üyesi Alev Çavdar tarafından derlenen ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları’ndan yayımlanacak olan “Seans Sahnesi Üzerine: Psikodinamik Yaklaşımdan Süreç Notları” isimli psikoterapi süreçlerini ele alan kitapta bölüm yazarı olarak yer aldı. 2023 yılında yürütücülüğü Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Maçkalı tarafından yapılan kitap çeviri çalışmasında bölüm çevirmeni olarak yer aldı.

2023 Eylül ayı itibarıyla Klinik Psikoloji yüksek lisans programının teorik eğitim ve klinik staj gerekliliklerini tamamlamış olup Fethiye’de Pandora Psikoterapi bünyesinde yetişkinlerle psikodinamik psikoterapi çalışmalarını sürdürmektedir.

Sevim Sarioglu

Eğitim Bilgileri

Yüksek Lisans: Bilgi Üniversitesi / Klinik Psikoloji (2021-2024) Tez aşamasında

Lisans: Boğaziçi Üniversitesi / Psikoloji (2015-2020)

Lise: Galatasaray Lisesi (2010-2015)

Psikoterapide Kullandığı Yaklaşımlar

Yetişkinlerle gerçekleştirdiği bireysel görüşmelerde psikodinamik yaklaşımı benimsemektedir. Psikanalizi temel alan bu yaklaşım ile çalışırken “nesne ilişkileri” ve “ilişkisel psikanaliz” teori modellerini temel almaktadır. Uluslararası ve Türkiye’deki psikanaliz / psikodinamik psikoterapiler güncel yazınını yakından takip etmektedir.

Çalışma Alanları

Yetişkinlerle Türkçe ve İngilizce dillerinde bireysel psikoterapi çalışmaları yürütmektedir. Çalışma alanları arasında, erken çocukluk deneyimleri; düşünce, duygu ve davranışlarda tekrarlayan örüntüler; ilişkisel dinamikler; öz kimlik, özdeğer ve özsaygı ile ilgili sorunlar; kayıp ve yas; travmatik deneyimler; varoluşsal endişeler; kişinin kendi iç dünyasını anlamlandırma, kendini tanıma ve içgörü kazanması sayılabilir.

Psikodinamik Psikoterapi Nedir?

Psikodinamik psikoterapilerin teorik temeli Sigmund Freud’un geliştirdiği psikanaliz ekolüne dayanır. Psikodinamik psikoterapilerde kişilerin bugün yaşadığı zorlukların geçmiş deneyimlerle bağlantıları araştırılır. Psikodinamik psikoterapide amaç, semptomların ortadan kaldırılmasından çok kişinin içsel deneyimini anlamlandırmasına ve daha bütünlüklü ve denge içinde bir yaşantıya erişmesine yardımcı olmaktır. Danışanın özgün (otantik) ve eşsiz bir kendilik deneyimi elde etmesi de nihai hedefler arasındadır.

Psikodinamik psikoterapide temel alınan bazı önemli kavramlar şu şekilde özetlenebilir:

  • Zihinsel yaşamın büyük bir kısmı bilinçdışıdır, yani bilinçli olarak zihinsel süreçlerimizin her zaman farkında değilizdir.
  • Çocukluk deneyimleri, genetik faktörlerle birlikte kişinin yetişkinliğini şekillendirir.
  • Danışanın terapistine (ve terapistin danışana) karşı yaşadığı terapötik aktarım (yani, terapi dışındaki ilişkilerde yaşanan deneyimlerin terapi ilişkisinde de yansımalarının görülmesi; diğer ilişkilerdeki dinamiklerin bilinçdışı olarak terapi ilişkisine aktarılması), danışanın deneyimini anlamaktaki temel kaynaklardandır.
  • Semptomlar ve davranışların birden çok işlevleri olabilir ve çoğunlukla bilinçdışı süreçler olarak ortaya çıkarlar.

Psikodinamik psikoterapi çalışmalarında temel olarak serbest çağrışım yöntemi kullanılır. Ne kadar utanç verici, mantıksız veya ilgisiz olursa olsun, hastanın aklına gelen düşünceleri sansür veya seçme olmaksızın söze dökmeye teşvik edildiği temel bir süreç olarak özetlenebilir. Serbest çağrışımda amaç, engellenen düşünce ve duygular, travmatik deneyimler veya tehdit edici dürtüler gibi bilinçdışı materyallerin yorumlanabilecekleri yüzeye çıkmasına izin vermektir. Serbest çağrışımın aynı zamanda kişinin, bu materyalin kendisi üzerinde aşırı kontrol sahibi olmasına neden olan bazı duyguları boşaltmasına yardımcı olduğu düşünülmektedir.

Psikodinamik psikoterapiler, süreç odaklı terapiler arasında sayılabilir. Yani, belirli bir çalışma süresi baştan belirlenmez; danışan ve terapist ikilisi sürecin başında danışanın ihtiyaçları üzerinde işbirliği içinde çalışacakları ucu açık ve uzun süreli bir çalışma için anlaşırlar. Çoğunlukla, çalışmanın süresi ve seans sıklığı terapist ve danışan ikilisi tarafından birlikte kararlaştırılır. Terapi çalışmasının süresi, kişilerin ihtiyaçlarına ve beklentilerine göre 6 ay ila birkaç yıl arasında değişkenlik gösterebilir. Görüşme sıklığı, haftada en az bir kez görüşülecek şekilde bazen haftada iki veya üç seansa çıkabilmektedir.

Gabbard, G. O., MD. (2017). Long-Term Psychodynamic Psychotherapy: A Basic Text, Third Edition. American Psychiatric Pub.

Martin, D. G., & Moore, A. D. (1998). Basics of clinical practice: A Guidebook for Trainees in the Helping Professions. Prospect Heights, Ill. : Waveland Press.

McWilliams, N. (2004). Psychoanalytic Psychotherapy: A Practitioner’s Guide. Guilford Press.