Çift/İlişki Psikoterapisi

Aile ve çift terapisi nedir?

Çiftİlişki Psikoterapisi

Aile ve çift terapisi nedir?
Aile ve çift terapisi bireysel terapilerden farklı olarak aile bireyleri ile gerçekleştirilir. Terapiye gelen kişilerin aile bağının bulunması gerekmektedir. Aile ve çift terapisi, aile içi yaşanan tüm problemleri ele alabildiği gibi herhangi bir problem olmaksızın aile ilişkilerini geliştirmek ve aileyi güçlendirmek amaçlı da terapi süreci gerçekleşebilir. Aile ve çift terapisinde öncelikle çift (karı koca) ile ilk görüşme gerçekleştirilir ve ailenin ihtiyaçları, terapi sürecinden nasıl ve hangi konularda fayda sağlayabilecekleri değerlendirilir. Çiftin talepleri, beklentileri ve terapistin bu doğrultuda aileye sunabileceği katkılar değerlendirildikten sonra aile ile teröpatik süreç başlar. Terapist çalışmaya çiftle devam edebileceği gibi, süreç içerisinde diğer aile üyelerini de terapiye dahil edebilir.

1. Aile ve çift terapisinde aile bir sistem olarak ele alınır ve sisteme dahil olan tüm bireylerin süreçten kazanım sağlaması hedeflenir. Ailenin bireysel, toplumsal, kültürel ve ekonomik tüm olgu ve olaylardan etkilendiği düşünülürse, aile değişmesi ve gelişmesi kaçınılmaz bir yapıdır. Bu sebeple çiftlerin aile sistemlerini sürekli olarak güncellemeleri, geliştirmeleri ve bu gelişimleri sistemlerine adapte etmeleri gerekmektedir. Bu adaptasyon süreci her bir aile üyesini farklı etkileyebilmekte ve bazı aile üyelerinin bu süreçte desteklenmesine ihtiyaç duyulabilmektedir. Aile ve çift terapisi, ailenin yapısını ve ihtiyaçlarını değerlendirerek, aile üyelerinin aile sistemiyle ilişkili olarak ihtiyaç duydukları desteğe ulaşmalarını sağlamaktadır. Bu sebeple ailelerin sistemlerinde meydana gelen geçiş dönemlerinde panik olmamaları, bunun aile yapısının doğal bir gelişim süreci olduğunu anlamaya çalışmaları, aile ve çift terapisiyle profesyonel destek alabileceklerini bilmeleri önem arz etmektedir.

2. Aile içine doğduğumuz, içinde büyüyüp geliştiğimiz ve her zaman her yerde karşılaştığımız bir yapı olması sebebiyle hemen herkesin fikir sahibi olduğu, doğru-yanlış tanımlamalarının bulunduğu ve aile deyince söyleyecek sözünün olduğu bir sistemdir. Bu kadar herkes tarafından çok iyi bilinen ve tanınan bir sistemin profesyonel desteğe ihtiyaç duyabileceği ne yazık ki azımsanmaktadır. Bu sebeple, çoğu insan ailelerini ve aile ilişkilerini iyileştirmeyi kendi başına denemekte, başarısız olması durumunda ise denemekten vazgeçmektedir. Oysaki ailenin yüz yıllardır hemen her kültürde var olan bir yapı olmasının sebebi sürekli gelişip kendini yenilemesine, gördüğümüz ve bildiğimizi düşündüğümüz basitliğin ardında işleyen, aktif ve kompleks bir yapısının bulunmasına bağlıdır. Ailenin insan hayatındaki önemi ve insanlık tarihi kadar eski olması; ayrıca sürekli gelişen ve çağa uyduran bir yapısının bulunması, aileyi en çok incelenen, araştırılan ve bilim insanlarının ilgisini çeken konulardan biri olmaya itmiştir. Ailenin ve aile ilişkilerinin hayatımızdaki önemi ve hayatımıza etkisi göz önüne alındığında, profesyonel destek almanın aslında çok olağan ve ihtiyaç duyulan bir durum olduğu görülmektedir.

3. Aile ve çift terapisinin çalışma konuları:

4. Çift terapisine gelirken:

  • Randevunuzu partnerinizle uyumlu olacak şekilde, birlikte karar vererek alınız.
  • Seans öncesi fiziksel hazırlığınızı tamamlamaya özen gösteriniz (Uyku, yemek, dinlenme, vb.).
  • Seans öncesi psikolojik hazırlığınızı tamamlamaya özen gösteriniz. Yapacağınız görüşmenin kimle, nerede, ne amaçla, ne kadar süre ile gerçekleşeceğini öğreniniz.
  • Partnerinizle seans öncesi çatışmaya girmekten kaçınınız.
  • Çocuğunuz varsa, çocuğunuzla seans süresince kimin, nerede, nasıl ilgileneceği konusunu mutlaka netleştiriniz. Çocuğunuz süreç içerisinde terapinin belli bölümlerine dahil edilebilir; ancak bunu terapistinizin danışmanlık süreci belirleyecek olup, danışmanınızın bilgisi dahilinde olmadan çocuğunuzu seansa getirmeyiniz.
  • Seans süresi aksi durumlar olmadığı veya danışmanınız tarafından belirtilmediği sürece 90 dakikadır. Seans süresince telefon kullanımı mümkün olmadığından olası görüşmelerinizi seans süresini gözeterek planlayınız.
  • Seansınıza belirlenen gün ve saatte partnerinizle birlikte geliniz. Seansa partnerlerden birinin veya ikisinin de gecikmesi durumunda seans süresine gecikme süresi eklenmeyecek, planlanan saatte seans sonlandırılacaktır
  • Randevu gün ve/veya saatinde değişikliğe ihtiyaç duyduğunuzda 12 saatten önce merkezimize bildiriniz. 12 saatten önce talep edilen iptal ve/veya değişikliklerde size ayrılan süreye başka randevu oluşturulamayacağı için ücretlendirmeye tabidir.
  • Partnerinizle seans öncesini planladığınız gibi seans sonrasını da planlayınız. Seanstan sonra ne yapacağınızı kararlaştırın ve seans sonrası planınıza sadık kalınız.