Ergen

Ergen Psikoterapisinde Çalışma Alanları

ergen psikoterapisi

-Kendini tanıma
-Sınav kaygısı
-Aile üyeleri ve akranlarla iletişim sorunları
-Okul sorunları
-Akran zorbalığı
-Akran/kardeş çatışması
-Cinsel kimlikle ilgili sorunlar
-Risk içeren davranışlar
-Davranışsal sorunlar
-Kimlik arayışı
-Özgüven sorunları
-Duygudurum problemleri
-Depresyon
-Bipolar bozukluk
-Kaygı bozuklukları
-Panik atak
-Sosyal fobi
-Takıntılar
-Cinsel istismar
-Yaygın anksiyete bozukluğu
-Travma sonrası stres bozuklukları
-Fobiler
-Yeme bozuklukları
-Öfke ve stres yönetimi
-Kişilik bozuklukları
-Psikosomatik rahatsızlıklar
-Yas süreci
-Uyum ve adaptasyon süreçleri