Uzman Psikolog Betül İçtenal

Uzman Psikolog Betül İçtenal

1988 yılında Manisa’da doğdu. Manisa Fatih Anadolu Lisesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde öğrenim gördükten sonra aynı üniversitede Aile Psikolojisi alanında yüksek lisansını tamamladı. Lisans yıllarında, Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde, İsviçre merkezli özel bir danışmanlık firmasında, Gazi Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Servisi’nde stajlar yaptı. Ankara’da alanında öncü Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde özel durumu olan çocuklarla sosyal beceri, dil ve iletişim becerileri, davranış yönetimi ve akademik beceriler kazandırma alanlarında çalışmalar yaptı. 2012 yılında Ankara’da özel bir Kolej Anaokulu’nda ebeveyn ve çocuklara psikolojik danışmanlık hizmeti ve eğitimler verdi. 2014 yılından bu yana Muğla İli’nde alanında çalışmalar yapmaya devam etmekte, 2020 yılından itibaren, psikoterapi çalışmalarını Pandora Psikoloji bünyesinde sürdürmektedir.

betul ictenal 1

Eğitim Bilgileri

Yüksek Lisans: ODTÜ/Aile Psikolojisi (2011-2013)
Lisans: ODTÜ/Psikoloji (2006-2011)
Lise: Manisa Fatih Anadolu Lisesi (2002-2006)

Çalışma Alanları

Çift terapisi seanslarında; Genel Sistem Teorisi ve Minuchin, Bowen, Satir Aile Terapisi yaklaşımları yanı sıra Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu’nun geliştirmiş olduğu İlişki Pusulası Modeli ve Aldatma konusu özelinde Güvenlik Çemberi Modelini kullanmaktadır.
Bireysel terapi seanslarında; Jeffrey E. Young’ın geliştirmiş olduğu Şema Terapi’si yaklaşımını kullanmaktadır.
Çocuk-ergen seanslarında; danışanın ihtiyaçlarının gelişim dönemi kapsamında değerlendirildiği, aile ve çocuk odaklı, bilişsel-davranışçı ve şema terapi modelli yaklaşımlar kullanmaktadır.

Diğer Eğitimler

Ulusal Çocuk-Ergen Şema Terapi Eğitimi/ 2023
ISST Onaylı Şema TerapiTemel Düzey Eğitimi / 2021
MOXO Uygulayıcı Eğitimi / 2021
MOXO Rapor Değerlendirme Eğitimi / 2021
Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu ile Eş Terapisinde Aldatma Çalışma Grubu / 2017
Otizm Spektrum Bozukluğu Gösteren Bireylerle Etkileşen Bakım Personeli, Eğitici ve Ailelerin Eğitim Programı / 2016
Prof. Dr. Gerald R. Weeks ile İleri Düzey Evlilik Terapisi ve Cinsel Terapi Eğitimi / 2012