Uygulanan Testler

Uygulanan Testler

moxo dikkat testi 23086

Merkezimizde Uygulanan Testler

  • Moxo Dikkat Testi
  • Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi
  • Bender Gestalt Görsel Algılama Testi
  • AGTE (Ankara Gelişim Tarama Envanteri)
  • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
  • Kime Göre Ben Neyim Envanteri
  • Çocuk Algılama Testi (CAT)