Çocuk Psikoterapisinde Çalışma Alanları

Bağlanma
Anne-bebek ilişkisi
Çocuk ve ebeveynlerin ilişkisi
Çocuğun akranlarıyla olan ilişkisi
Boşanmaya uyum
Okula uyum sağlama
Kaygı bozuklukları
Uyum ve davranış sorunları
Öfke kontrolü
Sınav kaygısı
Korkular
Akran zorbalığı
Travmalar
Akademik zorluklar
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu
Otizm Spektrum bozuklukları
Gelişimsel gerilikler
Tuvalet eğitimi ve uyku gibi gelişimsel konuların takibi