Yetişkin

Yetişkin Psikoterapisinde Çalışma Alanları

yetiskin psikoterapi

-Duygudurum Problemleri
-Depresyon
-Bipolar Bozukluk
-Kaygı Bozuklukları
-Panik atak
-Sosyal fobi
-Takıntılar
-Cinsel istismar
-Yaygın anksiyete bozukluğu
-Travma sonrası stres bozuklukları,
-Fobiler
-Yeme Bozuklukları
-Öfke ve Stres Yönetimi
-Kişilik bozuklukları
-Psikosomatik rahatsızlıklar
-Yas süreci
-Uyum ve adaptasyon süreçleri
-Yaşa ya da hayat dönemine bağlı yaşamsal krizler
-Süreğen yaşam örüntüleri
-İletişim sorunları
-İlişki sorunları
-Kendini tanıma