Psikolog Sevim Sarıoğlu

Psikolog Sevim Sarıoğlu

1995 yılında Fethiye’de doğdu. 2015 yılında Galatasaray Lisesinden mezun oldu, Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümüne Türkiye 93.sü olarak yerleşti.

Lisans yıllarında bilimsel araştırmalarda asistan olarak görev alarak akademik alanda kendini geliştirmeye özen gösterdi. 2018 yılında Boğaziçi Üniversitesinde Sosyal Psikoloji ve Bilişsel Psikoloji Laboratuvarlarında gönüllü proje asistanı olarak çalıştı. 2019 ve 2020 yıllarında Boğaziçi Üniversitesi Gelişim Psikolojisi Laboratuvarında Prof. Feyza Çorapçı’nın liderliğinde Erken Çocukluk Gelişimi Projesinde aktif rol aldı. Bu projede bir yıl boyunca Sultanbeyli’de yaşayan 2-3 yaşında çocuğu olan anneler ile bireysel görüşmeler ve ev gözlemleri gerçekleştirdi.

2019 yılının bahar dönemini Erasmus Değişim Programı kapsamında Utrecht University’de tamamladı. Hollanda’da eğitim gördüğü dönemde ebeveynleri boşanmış genç yetişkinlerin ruhsallığı hakkında nitel bir araştırma projesi yürüttü.

Akademik çalışmaların yanında, lisans yıllarında gönüllü çalışmalarda bulundu. Anne Çocuk Eğitim Vakfında “Hayat Dolu Buluşmalar” projesinde gönüllü olarak yer aldı; yapılan görüşmelerin transkripsiyon, düzenleme ve analizine katkıda bulundu. 2019 ve 2020 yılında Gönüllü Hizmetler Derneğinde “Düşlerim Gerçekleşiyor” Projesinde gönüllü olarak yer aldı. Dezavantajlı çocuklarla çalışılan bu projede, gelişim psikolojisi hakkında bilgiler sağlayarak programın geliştirilmesine yardımcı oldu.

2020 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümünü yüksek onur derecesi ile bitirdi. 2021 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Yetişkin Alt Dalında eğitimine başladı. Klinik stajı kapsamında bireysel ve grup süpervizyonları eşliğinde yetişkinlerle 150 saat psikoterapi seansı tamamladı.

2022 ve 2023 yıllarında Dr. Öğr. Üyesi Anıl Özge Üstünel’in süpervizörlüğünde “Güvenli Cinsellik” Projesinde ve Dr. Öğr. Üyesi Alev Çavdar’ın süpervizörlüğünde “İlişkisel İyi Oluş” Projesinde proje asistanı olarak görev aldı. Araştırmaların kapsamına göre ihtiyaçların belirlenmesi ve gerekli müdahalelerin planlanmasında aktif rol aldı.

2023 Kahramanmaraş depremlerinin ardından Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Programı bünyesinde organize edilen çalışmalarda gönüllü olarak afet bölgesinde görev aldı. Dr. Öğr. Üyesi Taner Yılmaz danışmanlığında yürüttüğü “6 Şubat Maraş depremleri sonrası gönüllülerde ikincil travmatizasyonu yordayan gönüllülük deneyimi faktörlerinin incelenmesi” konulu tez çalışmasına halen devam etmektedir.

2023 yılında Dr. Öğr. Üyesi Alev Çavdar tarafından derlenen ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları’ndan yayımlanacak olan “Seans Sahnesi Üzerine: Psikodinamik Yaklaşımdan Süreç Notları” isimli psikoterapi süreçlerini ele alan kitapta bölüm yazarı olarak yer aldı. 2023 yılında yürütücülüğü Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Maçkalı tarafından yapılan kitap çeviri çalışmasında bölüm çevirmeni olarak yer aldı.

2023 Eylül ayı itibarıyla Klinik Psikoloji yüksek lisans programının teorik eğitim ve klinik staj gerekliliklerini tamamlamış olup Fethiye’de Pandora Psikoterapi bünyesinde yetişkinlerle psikodinamik psikoterapi çalışmalarını sürdürmektedir.

Sevim Sarioglu

Eğitim Bilgileri

Yüksek Lisans: Bilgi Üniversitesi / Klinik Psikoloji (2021-2024) Tez aşamasında

Lisans: Boğaziçi Üniversitesi / Psikoloji (2015-2020)

Lise: Galatasaray Lisesi (2010-2015)

Psikoterapide Kullandığı Yaklaşımlar

Yetişkinlerle gerçekleştirdiği bireysel görüşmelerde psikodinamik yaklaşımı benimsemektedir. Psikanalizi temel alan bu yaklaşım ile çalışırken “nesne ilişkileri” ve “ilişkisel psikanaliz” teori modellerini temel almaktadır. Uluslararası ve Türkiye’deki psikanaliz / psikodinamik psikoterapiler güncel yazınını yakından takip etmektedir.

Çalışma Alanları

Yetişkinlerle Türkçe ve İngilizce dillerinde bireysel psikoterapi çalışmaları yürütmektedir. Çalışma alanları arasında, erken çocukluk deneyimleri; düşünce, duygu ve davranışlarda tekrarlayan örüntüler; ilişkisel dinamikler; öz kimlik, özdeğer ve özsaygı ile ilgili sorunlar; kayıp ve yas; travmatik deneyimler; varoluşsal endişeler; kişinin kendi iç dünyasını anlamlandırma, kendini tanıma ve içgörü kazanması sayılabilir.

Psikodinamik Psikoterapi Nedir?

Psikodinamik psikoterapilerin teorik temeli Sigmund Freud’un geliştirdiği psikanaliz ekolüne dayanır. Psikodinamik psikoterapilerde kişilerin bugün yaşadığı zorlukların geçmiş deneyimlerle bağlantıları araştırılır. Psikodinamik psikoterapide amaç, semptomların ortadan kaldırılmasından çok kişinin içsel deneyimini anlamlandırmasına ve daha bütünlüklü ve denge içinde bir yaşantıya erişmesine yardımcı olmaktır. Danışanın özgün (otantik) ve eşsiz bir kendilik deneyimi elde etmesi de nihai hedefler arasındadır.

Psikodinamik psikoterapide temel alınan bazı önemli kavramlar şu şekilde özetlenebilir:

  • Zihinsel yaşamın büyük bir kısmı bilinçdışıdır, yani bilinçli olarak zihinsel süreçlerimizin her zaman farkında değilizdir.
  • Çocukluk deneyimleri, genetik faktörlerle birlikte kişinin yetişkinliğini şekillendirir.
  • Danışanın terapistine (ve terapistin danışana) karşı yaşadığı terapötik aktarım (yani, terapi dışındaki ilişkilerde yaşanan deneyimlerin terapi ilişkisinde de yansımalarının görülmesi; diğer ilişkilerdeki dinamiklerin bilinçdışı olarak terapi ilişkisine aktarılması), danışanın deneyimini anlamaktaki temel kaynaklardandır.
  • Semptomlar ve davranışların birden çok işlevleri olabilir ve çoğunlukla bilinçdışı süreçler olarak ortaya çıkarlar.

Psikodinamik psikoterapi çalışmalarında temel olarak serbest çağrışım yöntemi kullanılır. Ne kadar utanç verici, mantıksız veya ilgisiz olursa olsun, hastanın aklına gelen düşünceleri sansür veya seçme olmaksızın söze dökmeye teşvik edildiği temel bir süreç olarak özetlenebilir. Serbest çağrışımda amaç, engellenen düşünce ve duygular, travmatik deneyimler veya tehdit edici dürtüler gibi bilinçdışı materyallerin yorumlanabilecekleri yüzeye çıkmasına izin vermektir. Serbest çağrışımın aynı zamanda kişinin, bu materyalin kendisi üzerinde aşırı kontrol sahibi olmasına neden olan bazı duyguları boşaltmasına yardımcı olduğu düşünülmektedir.

Psikodinamik psikoterapiler, süreç odaklı terapiler arasında sayılabilir. Yani, belirli bir çalışma süresi baştan belirlenmez; danışan ve terapist ikilisi sürecin başında danışanın ihtiyaçları üzerinde işbirliği içinde çalışacakları ucu açık ve uzun süreli bir çalışma için anlaşırlar. Çoğunlukla, çalışmanın süresi ve seans sıklığı terapist ve danışan ikilisi tarafından birlikte kararlaştırılır. Terapi çalışmasının süresi, kişilerin ihtiyaçlarına ve beklentilerine göre 6 ay ila birkaç yıl arasında değişkenlik gösterebilir. Görüşme sıklığı, haftada en az bir kez görüşülecek şekilde bazen haftada iki veya üç seansa çıkabilmektedir.

Gabbard, G. O., MD. (2017). Long-Term Psychodynamic Psychotherapy: A Basic Text, Third Edition. American Psychiatric Pub.

Martin, D. G., & Moore, A. D. (1998). Basics of clinical practice: A Guidebook for Trainees in the Helping Professions. Prospect Heights, Ill. : Waveland Press.

McWilliams, N. (2004). Psychoanalytic Psychotherapy: A Practitioner’s Guide. Guilford Press.